طراحی و نقاشی

گالری حیدرنیا Heydarneia gallery

دی 92
1 پست
آذر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
9 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
هنر
24 پست
ماتیس
1 پست
ژرژ_سورا
1 پست
سارجنت
1 پست
سمبولیسم
1 پست
پاستل
1 پست
post_modernism
1 پست
کلاژ
1 پست
پل_سزان
1 پست
پیسارو
1 پست
pissarro
1 پست
ترنر
1 پست
پیکاسو
1 پست
کوبیسم
1 پست
‎cubisme_‏
1 پست
رامبرانت
1 پست
claude_monet
1 پست
مونالیزا
1 پست