تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس حیدرنیا
آرشیو وبلاگ
      طراحی و نقاشی (گالری حیدرنیا Heydarneia gallery)
پاستل نویسنده: عباس حیدرنیا - چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸

پاستل:

پاستل گچ رنگی ، وسیله ای برای نقاشی و طراحی که از اخطلاط رنگریزه های خشک با صمغ به صورت قلمه گچی نرم یا مداد رنگی ساخته می شود. نوعی از پاستل مورد استفاده هنرمندان سده پانزدهم بود ولی کاربست نوع کاملتر آن به خصوص برای تجسم جلوه های نور در سده هجدهم رایج شد . دگا نقاشی با پاستل را از نو متداول کرد . اصطلاح پاستل را در مورد روش کار با این وسیله و نقاشی پدید آمده با آن نیز به کار می برند.

مشاهده آثار:  http://www.paintmyphotonow.com/pastel-portraits.php

  نظرات ()
پست مدرنیسم: post modernism نویسنده: عباس حیدرنیا - دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸

پست مدرنیسم: post modernism ( پسا نو گرایی )

 

اصلاحی است برای توصیف گرایشهای پس از دهه 1960 در عرصه های هنر ، معماری، ادبیات و فلسفه . مفهوم پست مدرن ابتدا در مباحث ادبی آمریکا مطرح شد 1959 . بعداً چارلز جنکس آن را در مورد معماری به خصوص برای آثار رابرت ونتوری به کار برد 1975 .تا کنون نظرات مختلفی در باره ویژگیهای آثار پست مدرن ارائه شده ولی تا کنون تعریف دقیق و جامعی از این اصلاح به دست نیامده است که بیشتر به سبب تعدد و تناقص گرایشهای پست مدرن می باشد. برخی از نظریه پردازان آن را به جنبش ضد نو گرایی تعبیر کرده اند اگر این تعبیر را نتوان پذیرفت ، دست کم اختلافهای اساسی میان گرایشها ، اهداف و معیارهای مدرن و پست مدرن را نیز نباید نادیده گرفت . پست مدرنیسم از سویی ایدئولوژی مدرنیسم را رد می کند ، آن را جزمی و محافظه کار می داند و خواستار نوآوری مدام و تعویض های پیاپی «ایسم »ها است؛ از سویی دیگر بر خلاف مدرنیسم بازگشت مستقیم و صریح به تاریخ و سنت را جایز می شمارد.

در عرصه هنر بصری شاید نتوان از سبک یا سبکهای پست مدرن سخن به میان آورد؛ ولی توصیف نوعی حساسیت و سلیقه پست مدرن در نقاشی و مجسمه سازی دو دهه اخیر امکان پذیر است. این حساسیت و سلیقه به صورت واکنشی در برابر خصلت انتزاعی مینیمال آرت و برخی مظاهر عقلانی کانسپچو آل آرت رخ می نماید . بخش عمده ای از پست مدرنیسم با جنبش احیای اکسپرسیونیسم ارتباط دارد که غالباً آن را ترانس اوانگارد می نامند. بخشی دیگر با عنوانهای انتزاعگرایی جدید و مفهوم گرایی جدید، حرکتهای اواخر دهه 1960 را از نو زنده می کند.

به طور کلی ، پنج خصلت عام و مرتبط با یکدیگر را می توان در گرایشهای متنوع پست مدرن تشخیص داد: کثرت گرایی، التقاط گرایی، خودآگاهی، متن گرایی و فرد گرایی.

جلوه کثرت گرایی را نه فقط در تمایلات هنری همزمان بلکه در قالب یک اثر می توان یافت. اغلب هنرمندان دوران پست مدرن مواد ، اسلوبها و روشهای غیر متناجس را در آثارشان به کار می برند. این رفتار نمایانگر نوعی پراکندگزینی است که هنرمند مدرنیست به شدت آن را نفی می کرد نقاش یا مجسمه ساز پست مدرن بیشتر با نشانه ها سر و کار دارد تا با محتوا؛ و از همین رو به دلخواه از نماد ها ، اساطیر ، تصاویر تاریخی و علایم روزمره بهره می گیرد.

او با درک انقلاب ارتباط و تحت تاثیر علم نشانه شناسی به این نتیجه رسیده است که جهان از طریق زبان – از جمله ، زبان هنر – دریافت شدنی است. در حقیقت ، پست مدرنیسم با قبول مفهوم « هنر درباره هنر » به نقش فرهنگی اش و به نقش کلی تصویرها خودآگاهی دارد. هنرمند پست مدرنیست به متن کار خود – یعنی به ریشه های اجتماعی و تاریخی – هنری آن توجه نشان می دهد (در نقطه مقابل بسیاری از گرایشهای هنر مدرن گه از وابستگی به اجتماع و نیروهای تاریخی می پرهیزند) . او منزه طلبی هنرمند پست مدرنیست را رد می کند ، بی آنکه بخواهد یا بتواند آرمان دیگری را جایگزین سازد. خواست او فهم واقعیت است و نه دستیابی به قالبهای غایی برای ارزشها . هنرمند پست مدرنیست جداماندگی و بیگانگی فرد در جهان بحران زده آخر قرن را چون مشکلی غیر قابل حل پذیرفته است؛ از این رو ، هر گونه اعتراض او صورت واکنشی دفاعی دارد . حتی اقدام مشترک در آفرینش تصویرمانند نقاشانی که بر روی دیوار برلین تصویر می کشیدند ، بیش از آنکه کوششی برای برقراری ارتباط جدید اجتماعی باشد، نوعی نمایش انزوای مشترک است.

  نظرات ()
سورئالیسم نویسنده: عباس حیدرنیا - شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸

سورئالیسم

جنبشی در هنرها و ادبیات که در پی ایجاد شکاف در دادا (پاریس) آغاز شد 1924 . در این بیانیه آمده بود که هدف سورئالیسم آن است که تناقض پیشین رویا و واقعیت را در یک واقعیت مطلق حل کند .

نقاشی سورئالیست بر دو نوع است:

نخستین) که دالی آن را (اشیای رویایی نقاشی شده با دست ) نام نهاد از روش هایی سنتی چون راست گرایی برای نمایش دنیای آشفته ، وهم آمیز و رویایی استفاده می شود. دورنماهای خیالی که در آن چیزهای غیر متجانس در کنار هم قرار گرفته اند ، پاره های تشریح شده موجودات که به صورت پدیده هایی غریب از نو به ترکیب در آمده اند ، دستگاها و ساختارهای صنعتی، موجودات هیولاوار سور آلی – انتزاعی و تصویرهایی آشفته از این قبیل در این نقاشی ها به چشم می خوردند.

 دومین) بر نوع آوری فنی استوار است – خطها و شکلهای رنگی تحت تاثیر انگیزشهای درونی به گونه ای ترکیب می شوند که تصویرهای ذهنی را تداعی کنند . نقاشان سورئالیست گهگاه ، روند خودکاری را به مدد اسلوبهای تکه چسبانی، نقشبرگردانی ، مالشکاری ، مهر زنی و غیره با انجام می رسانند . نتیجه کار غالباً به نقاشی انتزاعی نزدیک است.

هر دو دسته از نقاشان سورئالیست قصد تلفیق امو رمعقول و غیر معقول را داشتند و به منظور آفریدن واقعیتی جدید از حالتهای رویازدگی ، جلوه های تصادفی عوامل تداعی کننده جنبه های خودانگیختی که ملاحضات زیبا شناختی ، اخلاقی و غیره مانع بروز آن نباشد .

در دوران جنگ جهانی بسیاری از هنرمندان سورئالیست به آمریکا کوچیدند و تاثیری مهم بر نقاشان آمریکایی گذاشتند . نخستین نمایشگاه سورئالیست ها در پاریس به سال 1925 و نخستین نمایشگاه بین المللی به سال 1965 برگزار شد.

سورئالیسم انفعال و نومیدی انسان غربی در یک دوره بحران اجتماعی را بازتابید ، ولی در عین حال ، تجربه گسترده شاعرانه ای بود که انسان را با جهان درونی اش مانوس تر کرد.

سورئالیست در معنایی وسیع تر به تصاویر خیالی ، غریب و هولناک در همه ادوار تاریخ نسبت داده می شود و در عین حال نمی توان آن را یک روش هنری دانست

  نظرات ()
کلاژ نویسنده: عباس حیدرنیا - دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸

کلاژ

کلاژ  روشی در تولید آثار تجسمی است که در آن مصالح و مواد مختلف (چون کاغذ‌های رنگی، مقوا، پارچه، ریسمان، بریده روزنامه، عکس و جز اینها) را بر سطح بوم، تخته یا مقوا با ترکیب توامان و مناسب میچسبانند. و گاه با نقاشی و طراحی به تکمیل آن می‌پردازند.

کلاژ در اوایل قرن بیستم به تکنیک محبوب هنرمندان نوگرا تبدیل شد. نقاشان کوبیست، داداییست و سورئالیست این اسلوب را بکار می‌گرفتند. پابلو پیکاسو، نقاش کوبیست، اولین فردی بود که این روش را برای نقاشی (طبیعت بی‌جان با صندلی، 1912) بکار برد. هانری ماتیس، کازیمیر ماله‌ویچ، دیوید هاکنی و بسیاری دیگر آثاری را با این اسلوب خلق کرده‌اند.

 

  نظرات ()
پست امپرسیونیسم نویسنده: عباس حیدرنیا - چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸

پست امپرسیونیسم

پسادریافتگری (پُست‌امپرسیونیسم) درباره گرایش‌های مختلف در نقاشی و به ویژه در فرانسه و در امتداد امپرسیونیسم یا به عنوان واکنشی در برابر آن است.

این سبک در فاصله زمانی ۱۹۰۵-۱۸۸۰ وجود داشت. این اصطلاح نخستین بار توسط راجر فرای نقاش و منتقد انگلیسی (۱۹۳۴-۱۸۶۶)در عنوان نمایشگاهی به کار رفته بود که در ۱۱-۱۹۱۰ در نگارخانه گرافتن لندن برگزار شد و فرای آن را ((مانه و پست امپرسیونیست‌ها)) نامید.

پل سزان، ونسان ونگوگ و پل گوگن را از هنرمندان این سبک می‌نامند. در میان این هنرمندان سزان شهرت خاصی دارد. شیوهٔ کار وی به گونه‌ای بود که او را صاف کنندهٔ راه برای سبک کوبیسم می‌دانند.

مشاهده آثار پست امپرسیونیسم: http://heydarnia.persianblog.ir/page/11

  نظرات ()
آثار امپرسیونیسم نویسنده: عباس حیدرنیا - چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸

برای تماشای آثار امپرسیونیست:

لطفاً کلیک کنید: http://heydarnia.persianblog.ir/page/10

  نظرات ()
_پتر پل روبنس نویسنده: عباس حیدرنیا - سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸

 پتر پل روبنس

پتر پل روبنس (۱۵۷۷ - ۱۶۴۰) نقاش مشهور سبک باروک فلمانی در سدهٔ ۱۷ میلادی بود. او در وستفالی در آلمان کنونی به دنیا آمد و بیشتر دوران کارش را در شهر آنتورپ (در ناحیهٔ فلاندر، در بلژیک کنونی) به سر برد.  موضوع کارهای او بیشتر پرتره، منظره و صحنه‌های تاریخی-مذهبی را در بر می‌گیرد. کشتار بی‌گناهان، یکی از نقاشی‌های او که برگرفته از داستانی از انجیل متی است، در سال ۲۰۰۲ به مبلغ ۴۹٫۵ میلیون پوند به فروش رفت که بالاترین قیمت برای آثار استادان قدیم نقاشی است.

  نظرات ()
آثار و سرگذشت پل سزان نویسنده: عباس حیدرنیا - جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸

جهت دیدن آثار و سرگذشت پل سزان اینجا کلیک کنید:

 http://heydarnia.persianblog.ir/page/9

 

  نظرات ()
آثار وان گوگ نویسنده: عباس حیدرنیا - چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸

همه آثار وان گوگ

مشاهده همه آثار:    http://www.vggallery.com/painting/overview.htm 

سرگذشت:    http://heydarnia.persianblog.ir/page/5

  نظرات ()
پیسارو نویسنده: عباس حیدرنیا - شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸

پیسارو  Pissarro  

 چهره خود نقاش

پیسارو Pissarro ، کامی پیسارو نقاش فرانسوی ( 1830- 1903) از شخصیتهای برجسته و راهبر در جنبش امپرسیونیسم به شمار می آید .

او در پاریس و در بیست و پنج سالگی به طور جدی وارد جدی وارد نقاشی شد. زیر نظر کرو ، و نیز در آکادمی سوییس هنر آموزی کرد. مانه ، مونه و سزان را در همین زمان شناخت. طبق توصیه کرو به نقاشی در فضای باز پرداخت. آثار اولیه اش با رنگسایه های ملایم و ترکیب بندی ساده ، مورد توجه منتقدان واقع شدند.  در جریان جنگ پروس و فرانسه بسیاری از آثارش را از دست داد. یکسالی را زیر نظر مونه در انگلستان گزرانید (1780-1871)، و به مطالعه آثار ترنر ، کانستبل و نقاشان هلندی پرداخت. پس از بازگشت به فرانسه در تشکُل نقاشانی که بعداً امپرسیونیت نام گرفتند، نقشی موثر ایفا کرد. بعداً نیز آثارش را در هشت نمایشگاه امپرسیونیست ها به نمایش گذاشت (1874-1886) از پنتواز به ارانی تغییر مکان کرد (1884) ؛ ولی برای نقاشی از چشماندازهای شهری و ساحلی بارها به شهرهای لوهاور، روئن و پاریس سفر کرد. او به رغم تنگدستی هرگز در پی آن نبود که از سوی سالُن رسمی پذیرفته شود و بدین طریق امتیازی بدست آورد.

پیسارو که راهنمای هنرمندانی چون سزان و گوگن بود و بر آنها اثر گذاشت، خود نیز همواره آماده پذیرش دستاوردهای دیگران بود. چنانکه اسلوب نقطه گذاری سَُرا را چند سالی به عاریت گرفت (1886-1888)؛ و به پیروی از مُنه، نقاشی از مجموع واحد در اوقات و اوضاع مختلف را تجربه کرد. با این حال، هیچگاه خصوصیتهای کار خود را از دست نداد. شکل گیری سبک و اسلوب امپرسیونیسم تا حد زیادی مدیون تجربه های اوست. ولی نقاشیهایش از دو لحاظ با آثار امپرسیونیست های دیگر تفاوت دارند:

 -  منظره های او و به خصوص چشم اندازهای پنتواز (مثلاً : کنت دو ژاله 1867) با افق رفیع، فضای فراخ و انباشتگی رنگ از ترکیب بندی دقیق تری برخودارند (سزان که به تناوب در سالهای 1872-1877 در کنار پیسارو کار می کرد، تحت تاثیر همین آثار فرار گرفت).

-  نقاشهای او نه فقط محصول مشاهده دقیق موقعیتهای معین در طبیعت، بلکه نمایانگر کار و موقعیت آدمها هستند.

پیسارو که ستایشگر میّه و دُمیه بود انسانهای زحمتکش را شایسته احترام  می دانست. اعتقاد به سوسیالیم را می توان از محتوای بعضی از نامه هایش دریافت.    

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر » « مطالب جدیدتر
مطالب اخیر l برای زندگی حکایت احساس خوشبختی/ بدبختی حکایت بهترین لحظات از نگاه چارلی چاپلین هانری ماتیس ژرژ سورا تمام روز نقاشی کردم جان سینگر سارجنت
کلمات کلیدی وبلاگ هنر (٢٤) نقاشان فرانسه (۳) نقاشان امپرسیونیسم (٢) داستان کوتاه (٢) پل سزان (۱) اسپانیایی (۱) ترکیب رنگ (۱) کلاژ (۱) رامبرانت (۱) کلود مونه (۱) ادوارد مونک (۱) لبخند ژکوند (۱) سبک امپرسیونیسم (۱) سبک اکسپرسیونیسم (۱) شناخت رنگها (۱) پابلو پیکاسو (۱) هنرمند اسپانیایی (۱) کاندینسکی (۱) واسیلی کاندینسکی (۱) هنر رنسانس (۱) فرانسیسکو گویا (۱) نقاشان جهان (۱) نقاشان روسی (۱) claude monet (۱) ‍‍ژرژ براک (۱) پاستل (۱) ‎cubisme ‏ (۱) رمانتیسیسم (۱) رمانتیسیسم در هنر (۱) تابلو جیغ (۱) ویلیام ترنر (۱) پیسارو (۱) pissarro (۱) نقاش فرانسوی (۱) آثار وانگوگ (۱) زندگی نامه وان گوگ (۱) پیکاسو (۱) سورئالیسم (۱) سالوادور دالی (۱) کوبیسم (۱) پست مدرنیسم (۱) ترنر (۱) سمبولیسم (۱) مونالیزا (۱) آثار ترنر (۱) هنر انگلیسی (۱) پتر پل روبنس (۱) نقاشان قرن 17 (۱) کشتار بی‌گناهان (۱) آثار امپرسیونیسم (۱) پست امرسیونیسم (۱) نقاشان پست امپرسیونیسم (۱) آثار پست امپرسیونیسم (۱) لذت نقاشی (۱) هنرمندان نوگرا (۱) عجیب ترین نقاشی جهان (۱) جنبش های هنری (۱) post modernism (۱) پسانوگرایی (۱) آثار پاستل (۱) نماد گرایی (۱) مکتب های نقاشی (۱) سارجنت (۱) روح نقاشی (۱) جان سینگر (۱) نقاشان آمریکا (۱) ژرژ سورا (۱) آثار سورا (۱) نو دریافتگری (۱) هنری ماتیس (۱) ماتیس (۱) داستان کرم ابریشم (۱) نیکوس کازانتراکیس (۱)
دوستان من پايگاه سرگرمي www.Patogh98.Com اندکی صبر ، سحر نزدیک است جدیدترین مدل های روز دنیا ترانه های محمد اکبری با مزه بيا تو (سرگرمي) کسب درآمد از اینترنت درج عکس در وبلاگ جدیدترین موزیک ها تاریخ ایران باستان www.yahoo.com کنار پنجره هنر هنرهای زیبا سروش کام G - mail قاصدک لبخندایرانی کد های جاوا www.art.com در گذرگاه زمان گالری ایمان ملکی شااااااااااادی ART روزنامه نگار تازه کار گالری استاد شکیبا درج عکس در وبلاگ 2 WWW.FINE-ART.COM آخرین کالاهای دیجیتالی بزرگترین پایگاه عکس جهان گذری به کوچه های سبز شاعری مد و فشن پرتال زیگور طراح قالب